Charlotte

Charlotte av Sandrabben(N)
Store, sterke Charlotten vår.
Mor: SC DK*Europas Mynte Is JW DVM Far: CH(N)Migotos Yohannes