Mine tidligere katter

Til minne om:

IC (N) Svartbekken`s Flo, kjære Sussi, min første skogkatt og stam-mor for mine første linjer.
Mor: IC (N) Ollendorf’s Nattens Dronning Far: EC (N)Gjervfjellet Even Brattbakken
EC Viktoria av Sandrabben(N) DM
Mor IC (N) Svartbekken’s Flo Far: IC (N) Sloratoppen`s Favoritt
IC BJørk av Borgund(N)
Mor: (N) Katis Creme Chantelle Far: IC (N) Jaktivka’s De Lillo
CH (N)Lindbrekkas Baileys
Mor: GIC (N)Gaupeskogen`s Wiona Far: CH Sir Phillip av Myre(N)
CH S*Tigressan’s Pearlis
Mor: CH S*Gomorran Jerica Far: IC S*Gomorran’s King Creole
Amadeus av Sandrabben(N)
Mor: IC (N) Svartbekken’Flo Far: CH (N) Lindbrekka’s Baileys
EC (N) Påveskardet’s King Mancini DM
Mor: EC S*Skogsby’n Lina Far: EC S* Heaven Hill’s Big Bang
(N) Fodnaheia’s Hedda
Mor: EC(N) Flatland’s Karoline Far: IC Cæsar av Hijestunet(N)
(N) Sekan Kark
Mor: (N)Smias Prinsesse Fatima Far: S*Ewkalas Damilo